Hungarikum-Piramis

Hungarikum-Piramis

„Minden hungarikum nemzeti érték, de nem minden nemzeti érték hungarikum.”


A Szabolcsveresmart Községet évtizedekig irányító Nagy Béla polgármester úr nyugállományba vonulása után némi szünet következett be a nemzeti értékmozgalommal kapcsolatos helyi dinamikában, majd újult erőre kapott a folyamat. Vincze Károly jelenlegi polgármester és a kulturális életet vibráló színekkel és dinamikával megtöltve irányító Vinczéné Szabó Jolán és Dr. Kósáné Dr. Fuder Laura jegyző asszony a korábbi települési és kulturális vezetéshez hasonló nyitottságot és partnerséget mutatott a helyi értékmozgalom éltetése tekintetében. Ennek jegyében a korábbi sikeres Hung-2018 pályázat folytatásaként a mostani sikeres Hung-2022 pályázat keretében számos különleges és a nemzeti értékmozgalom helyi, megyei és országos irányait szépen reprezentáló projektelem született meg és még a projektidőn túl is kifejti tájékoztató szerepkörét.

2022-ben került benyújtásra és nyert az a sikeres pályázat is az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztályának támogatásával, amelynek keretében ez a weboldal is megszületett, hogy most Ön is tájékozódhasson rólunk és értékeinkről, s általában a nemzeti értékek világáról. Az online kommunikációs csatornák használata ma már elengedhetetlen az értékes információk szempontjából, így mi is alkalmazkodunk a modern információs trendekhez.

Egy olyan válogatásban villantjuk fel projektünkben a magyar nemzeti értékek bámulatos változatosságát, amely nem csupán a helyi értékeink szempontjából nyújt izgalmas képet, hanem minden nemzeti kincseit tisztelő magyar ember számára érdekes. Hiszen mindaz, amit mi a magunk települési szintjén és eszközeivel képviselünk, mégiscsak magyarságunkra büszke lelkiségünket támogatja.

Pályázati ismeretterjesztő látványkommunikációs elemeinkkel a nemzeti értékek világának sokszínűségét és változatosságát szeretnénk bemutatni, természetesen egy válogatás erejéig. Reméljük, sikerült érdekes, elgondolkodtató és Önt akár további tájékozódásra ösztönző képet adnunk a nemzetünk kincseiről. Úgy gondoljuk, hogy a rész csakis az egészben értelmezhető igazán árnyaltan, így ahhoz, hogy hiteles képet kapjanak az érdeklődők arról, hogy Szabolcsveresmart helyi értékei milyen szűkebb rétközi és tágabb országos értékzónába illeszkednek be, célszerű és hasznos a nagyobb kitekintés. Projektünk több generációt elérni és megszólítani kívánó, változatos installációs elemei és vállalásai éppen ezért 45 nemzeti értéket érintenek a hungarikum-piramis valamennyi szintjéről válogatva. Pályázatunk során az alábbi látványelemek születtek meg, amelyek grafikai tervezése – Vinczéné Szabó Jolán szakmai instrukciói, elképzelései mentén – Kocsi Erika munkáját dicsérik.



I.
3 ROLL-UP TÍPUSÚ – VALAMENNYI KÉSŐBBI KULTURÁLIS ESEMÉNYEN, RENDEZVÉNYEN FELHASZNÁLHATÓ – LÁTVÁNYKOMMUNIKÁCIÓS ELEM A HELYI ÉRTÉKEK TEKINTETÉBEN


     




  

  




II.
45 NEMZETI ÉRTÉKET 3x15-ÖS OSZTÁSBAN BEMUTATÓ MOLINÓSOR KARAKTERŰ, FOLYAMATOSAN KIHELYEZETT, MÁS ESEMÉNYEKEN IS BEMUTATHATÓ INTSALLÁCIÓS ELEM


  
  
  


  

  




III.
A 4 NAGY ÜNNEPKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ, VALAMENNYI AKTUÁLIS, EZEN ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSI KULTURÁLIS ESEMÉNYEN MEGJELENŐ ÓRIÁSMOLINÓ


  


  







  


IV.
NEMZETI ÉRTÉKES CIKKEK A VERESMARTI HÍRMÓNDÓBAN Az 1500-1500 példányszámban megjelenő Veresmarti Hírmondó című helyi újságunk karácsonyi és húsvéti különszámában is megjelentettük a nemzeti értékmozgalommal kapcsolatban egy-egy szép cikket.


  
  
  
  
V. PROJEKTÖSSZEGZÉS
2023. március 24. 17:00-tól Vinczéné Szabó Jolán kérésére és szervezésében még tartottunk a Faluház előadótermében egy projektösszegző bemutatót is, ahol a megjelenteknek Kocsi Erika hungarikum projektmenedzser ismertette érthető élményszerűséggel a projekt célját, menetét, eredményeit és a nemzeti értékmozgalom eredményeit is. Sőt a hungarikum-piramis gyarapodásának lehetőségeit is felvázolta inspirálva a lakosságot is a jövőbeli tájékozódásra, bekapcsolódásra.