Helyi értéktár

Helyi értéktár

Szabolcsveresmart község 2017-ben kapcsolódott be a magyar nemzeti értékmozgalomba Nagy Béla polgármester úr és Váriné Lunczer Enikő akkori jegyző asszony település sorsa iránti nyitottságnak köszönhetően. Mindebben a Teleház-Faluház akkori vezetője, Gyulainé Kopasz Ágnes szakmai közreműködése is segítséget jelentett. Ők voltak tehát azok, akik a kezdetekkor pozitív együttműködéssel fogadták a szabolcsi értékek felkutatásában és azonosításában tapasztalt, jelen weboldal megszületését is lehetővé tévő sikeres pályázatot is megíró és koordináló Kocsi Erika kisvárdai író, történész, hungarikum projektmenedzser megkeresését. Az ebből a szakmai partnerségből kinövő együttműködés megkoronázása volt a Szabolcsveresmarti Települési Értéktár megszületése is 2017-ben.
Az akkor felálló Szabolcsveresmarti Települési Értéktár Bizottság a szakértő javaslatára besorolta, azaz helyi, ezáltal nemzeti értékké nyilvánította a település hungarikumtörvény szerinti első négy értékét. Ezzel bekapcsolták Szabolcsveresmartot a magyar nemzeti értékmentés áramába, azaz a weboldalunk megszületésekor, 2023-ban immár 11 esztendős magyar nemzeti értékmozgalomba.
Megszületett a Szabolcsveresmarti Települési Értéktár is és a Szabolcsveresmarti Települési Értéktár Bizottság hivatalos határozattal besorolta a legelső négy helyi értéket, amelyek ezáltal nemzeti értéknek számítanak a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikumtörvény értelmében.

Az alábbi négy helyi érték található most a Szabolcsveresmarti Települési Értéktárban, de természetesen tovább gyarapodik a jövőben a helyi kincsek tára:

1. A szabolcsveresmarti Istenszülő Oltalma görögkatolikus templom

2. A szabolcsveresmarti református templom

3. A 2023-ban már 109 éves Szabolcsveresmarti Szeszfőzde, mint a megye egyik legrégibb, s ma is működő szeszfőzdéje

4. A szabolcsveresmarti kulturális, közösségi élet tere, a Faluház-Teleház

Jelen projekt keretében egy helyi Vinczéné Szabó Jolán által koordinált gyermekrajzpályázat legszebb motívumainak felhasználásával megszületett a Szabolcsveresmarti Települési Értéktár hivatalos logója is Dr. Kósáné Dr. Fuder Laura művészi alkotásában:Erre építve 2018-ban a sikeres Hung-2018 pályázat keretében létrejöttek azok az értékes látványkommunikációs és tájékoztató elemek és sokáig a Faluházban megtekinthető képtárlat, amelyek a nemzeti értékmozgalom sokszínűségét reprezentálták az itt élőknek és ide látogatóknak már 2018-ban is. A jelen projekt keretében megszülető és ugyanezt a – több korosztályt elérő és őket változatosan tájékoztató – pályázati vállalást és célt megvalósító projektelemek megismeréséért pedig kérjük, tekintsék meg az alábbi menüpontot:
Bővebben...

Köszönjük szépen megtisztelő figyelmét!